Dar As Salaf 

 Presenting the Sunnah between the Hands of the Ummah 

Scholars of Islam

Syllabus Books

 • Study Materials
  • الإرشاد  للخليلي
  • العبر في خبر من غبر للذهبي
  • كتاب الطبقات لخليفة بن خياط
 • Reference Materials
  • سير أعلام النبلاء للذهبي
  • إكمال لابن ماكولا
  • الأنساب للسمعاني
  • الكنى والأسماء للدولابي
 

Reference Books

 
 

Study Materials